Skapa tabell

Du skapar tabell genom att först göra ett urval i följande rullistor. Gå vidare genom att klicka på fortsätt. Därefter väljer du variabler, kommun/indelning och år.

Välj den verksamhets- eller skolform som du söker uppgifter om. Du kan bara göra ett val åt gången.

Om du vill, kan du göra ett urval av kommuner i ett län eller ett urval efter huvudman eller indelning.

Här kan du sortera ut variabler genom att välja typ av uppgift som du söker.

Om du vill kan du även göra ett urval av variabler genom att sortera efter en tidsperiod eller efter aktiva/avslutade variabler.

Jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning

Välkommen till Jämförelsetal

Jämförelsetalen ger en bild av förskola, skola och vuxenutbildning i Sveriges kommuner. Här finns uppgifter om barn och grupper, skolenheter och elever, personal och studieresultat. Uppgifterna i databasen redovisas per kommun. Om inget annat anges i variabelnamnet avser uppgifterna kommunal huvudman.

Diagram
Vår förhoppning är att materialet skall komma till användning som underlag för reflektion och diskussion om den egna verksamheten i kommunen i jämförelse med andras. Huvuddelen av måtten är desamma år från år för att möjliggöra också jämförelser över tid.

Nyheter